Een hete zomer!

Het was een hete zomer in BPM-taxatieland! KennelijkOnjuist.NL werd regelmatig door branchecollega’s benaderd die zorgen hadden óf ook zij een bezoek van de FIOD zouden kunnen verwachten. Een aantal taxateurs (voor zover ons bekend niet binnen ons KO-collectief) zijn de afgelopen zomer verdacht van betrokkenheid bij belastingfraude waarbij (ook) taxatierapporten een rol speelden. Meer informatie o.a. op de website van de FIOD en op de website van de POLITIE. Terecht maakt ons dit allemaal onrustig. Voor wat betreft taxatierapporten lijkt dit te gaan over het feit dat taxateurs (gebruiks)schade taxeren die DRZ bij een hertaxatie niet (meer) aantreft. Dit kan verschillende oorzaken hebben; onze opdrachtgevers hebben de zes dagen wachttermijn na indienen van de aangifte niet in acht genomen en de schade al hersteld; óf DRZ beoordeelt de schade als ‘normale sporen van gebruik’; óf DRZ ziet om andere redenen niet wat wij wel zien. De ten laste legging aan de ‘voor verhoor in beperking- gestelde’ collega’s zou dan ‘Valsheid in geschrifte’ betreffen. Hoé dan ook; als dat op basis van dié conclusie zou zijn, is die aanklacht erg dun. Ook zijn er geluiden dat taxateurs onderdeel zijn van een ondermijnende organisatie rond de import. Daarbij speelt dan eveneens gestelde BTW/Marge fraude etc. een rol. Taxateurs die een bedenkelijke rol spelen in de import van auto’s zijn ons binnen de registers TMV, VRT, ROTA en RETM onbekend. ROTA en RETM willen niet geassocieerd worden met welke fraude of onjuiste weergave van feiten dan ook. Dit op straffe van royement welk instrument deze zomer voor een eerste maal -helaas- is toegepast. Als KennelijkOnjuist.NL hebben wij verder geen mening over de ten laste leggingen aan betrokkenen en achten wij iedereen onschuldig tot een rechtmatige en niet te betwisten veroordeling heeft plaats gevonden.

Advies omtrent FIOD-onrust

KennelijkOnjuist.NL heeft desondanks wél advies ingewonnen over de risico’s voor taxateurs. Hiervoor is fiscaal strafrecht advocaat mr. F. Janzing aangezocht. Wij hebben met mr. Janzing de risico’s besproken voor onze vakgroep; ‘kunnen wij als bonafide taxateurs ook een FIOD bezoek verwachten?’ De conclusie is dat niets is uit te sluiten maar dat dit desondanks in redelijkheid niet verwacht hoeft te worden. Het schrijven van waardevermindering, hoe hoog ook en het daaruitvolgend taxeren naar objectieve maatstaven kán en mag ter discussie staan. Een conclusie op basis daarvan alleen dát dit ‘valsheid in geschrifte is’ is niet te rechtvaardigen. Het voorzichtige vermoeden, zonder iemand te willen beschuldigen, is dan ook dat de ten laste legging méér betreft dan alleen ‘meer schade schrijven dan DRZ ziet’. Word jij desondanks tóch geconfronteerd met een bezoek van de FIOD; wees dan voorbereid en neem contact op met bijvoorbeeld mr. Janzing van Alex Advocaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *