Kennelijk Onjuist gronden

Sinds 2022 kan een inspecteur een bpm-aangifte met taxatierapport beoordelen als ‘kennelijk onjuist’. De uitleg die de inspecteur daaraan geeft is dan:

‘Op grond van deze constateringen ben ik van mening dat uw aangifte een zogenaamde kennelijk onjuiste aangifte is. Een kennelijk onjuiste aangifte is een aangifte waarvan op voorhand redelijkerwijs geen twijfel mogelijk is over de onjuistheid van de aangegeven bpm. Op grond van artikel 8, lid 9,Uitvoeringsregeling BPM kan in geval van een kennelijk onjuiste aangifte eerst een naheffingsaanslag aan u worden opgelegd voordat het zogenaamde ‘fiscaal akkoord’ wordt afgegeven. Zonder het fiscaal akkoord is het niet mogelijk een kenteken voor het motorrijtuig te verkrijgen.’

‘Op voorhand redelijkerwijs geen twijfel mogelijk over de onjuistheid van de aangegeven bpm.’ Dat geeft natuurlijk ruimte voor een énorme vrijheid en willekeur die niet kan bestaan. U krijgt pas een kenteken als u de naheffing heeft betaald of een nieuwe tabel- of koerslijst bpm-aangifte doet. Knijp-Piep-Au! Volgens kennelijk onjuist is sprake van misbruik van bevoegdheid. Dit kan niet bestaan en er moét tegen opgetreden worden. Om een oordeel in rechte via de reguliere weg van bezwaar-beroep-hoger beroep-cassatie uit te gaan zitten is ondoenlijk. Dat duurt maar zo 5 jaar, zonder toetsing van het EU recht en toetsing daarop

KennelijkOnjuist.nl is niet van zin daarop te wachten en zal een snellere rechtsgang via een andere route bewandelen!

Daar hebben we úw steun wel bij nodig!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *