Voortgangsverslag

Een maand na onze laatste post is het tijd voor een update rond de voortgang van onze aanpak tegen de onrechtmatige wetgeving die onze branche(s) raakt. Zoals bekend, gaat de belastingdienst er ‘met een gestrekt been in’ om deze wetgeving uit te voeren. Vooralsnog lijkt de target daarbij vooral gefocust op de grotere aangevers. Daarbij worden brieven als deze verzonden die doen voorkomen alsof het allemaal anders moet en zo niet; dat dat dan gevolgen heeft. De grotere aangevers zijn daarbij soms ook al bezocht door de belastingdienst waarbij een toelichting gegeven wordt en op ‘de risico’s’ wordt gewezen.

KennelijkOnjuist.NL huisadvocaat mr. Peter Lodestijn was zeer recent bij zo’n gesprek aanwezig, samen met een van onze taxateurs. Een dergelijk gesprek gaat er ‘vriendelijk doch dringend’ op los. Duidelijk wordt gemaakt dat bpm toepassing van een taxatierapport toch écht alleen maar kan als er sprake is van meer dan normale gebruiksschade’. Deze wordt dan als volgt uitgelegd:

  • abnormale slijtage, tamelijk grote beschadigingen en/of regelrechte, hard core schade, bezien vanuit de leeftijd en het kilometrage. Onder normale gebruiksschade wordt verstaan: slijtage en kleine beschadigingen die ontstaan door gebruik van een voertuig en die passen bij de leeftijd en het kilometrage van het voertuig. Te denken valt hierbij aan slijtage aan motoren en banden of kleine beschadigingen zoals steenslag, krasjes en kleine deuken (stoeprandschade, portierrandschade, instapschade etc.). Volgens vaste jurisprudentie heeft de aangever de bewijslast voor zowel de aanwezigheid als de hoogte van de meer dan normale gebruiksschade.

tamelijk grote beschadigingen en/of regelrechte, hard core schade‘, bent u er nog bij?? En dié schade ‘mag’ je dan belasten tegen 31%. Los van het feit dat een taxatierapport sowieso al een vrije keuze is, is een dergelijk toelichting uiteraard té bizar voor woorden. Wat er bij een dergelijk gesprek wordt gezegd is feitelijk van minder belang. Dat het plaatsvindt is echter al dreigend genoeg om een enkele klant te doen laten besluiten naar de fiscale pijpen te dansen.

Met ons is mr. Lodestijn de overtuiging toegedaan dat het op deze wijze, of überhaupt maar aan banden leggen van de taxatiemethodiek onrechtmatig is. Het is uitgesloten dat een taxateur ‘met de handen op de rug geboden zijn werk moet doen’. Dat kán niet. Daarentegen is het vak ook niet vogelvrij en moeten wij als taxateurs ons doorlopend bewust zijn en blijven van onze beroepsethiek en taxeren indachtig de EU-wet en regelgeving. Voor de dwingende toepassing van de 31% regel waren wij opzoek naar bevestiging daarvan op schrift. Bij voorkeur in combinatie met een DRZ hertaxatie of -beoordeling. Ook deze hebben wij inmiddels. Mocht u eveneens een dergelijk document hebben ván deze dwingende toepassing; deze ontvangen wij graag!

De hier opgetekende ervaringen en verworven bewijzen van dwingende toepassing waren en zijn nodig om in de procedure tegen de Staat in te brengen. De procedure leent zich niet voor een zogenaamd Kort Geding. Een zogenaamde ‘spoed bodemprocedure’ is daarvoor meer geschikt. Deze is thans in voorbereiding maar ook dat is nog niet van vandaag op morgen klaar. We voelen de druk, het gáát gebeuren én goedkomen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *