Wijzgingen bpm per 2022

Nieuwe CO2-grenzen en tarieven voor bpm personenauto’s

Het tarief en de CO2-grenzen in de bpm voor personenauto’s zijn aangescherpt. En de tarieven voor PHEV-personenauto’s zijn geïndexeerd. De nieuwe tarieven en CO2-grenzen vindt u bij Bpm-tarief personenauto.

Wat KO hiervan denkt?
De hoogte van de tarieven zijn voor de lidstaat Nederland zonder EU bemoeienis ‘vrij’ in te vullen. Dit is wat het is

Inschrijving wordt belastbaar feit bpm

Het belastbaar feit voor de bpm verandert. Vanaf 1 januari 2022 is de inschrijving in het kentekenregister het belastbaar feit. Tot en met 31 december 2021 was dit de tenaamstelling na de inschrijving bij de RDW.

Wat KO hiervan denkt?
KO dénkt dat deze situatie fiscale discriminatie én een verboden handelsbelemmering op grond van Artikel 110 VWEU in zich herbergt. Immers; voor professionele importeurs (autobedrijven) houdt de verlegging van het belastbare feit een onmiddellijke heffing van de bpm-belasting in waar het voertuig nog niet in gebruik is genomen en de handelaar de auto nog dient te herstellen. Nu het bpm betaalmoment naar voren wordt gehaald kán de handelaar de geïmporteerde auto pas in nette staat aanbieden nadat hij aldus al waarde heeft toegevoegd. De handel met voertuigen uit andere lidstaten wordt daardoor benadeeld ten opzichte van de handel met reeds binnenlands geregistreerde voertuigen waarvoor dit nadeel niet opgaat. Om die reden kan het ons inziens niet anders zijn dan dat het belastbare feit het moment van tenaamstelling blijft (situatie tot 2022).

Inschrijver wordt de belastingplichtige

Degene die de inschrijving in het kentekenregister aanvraagt bij de RDW, is vanaf 1 januari 2022 de belastingplichtige. Het maakt voor de belasting dus niet meer uit wie de tenaamgestelde van het motorrijtuig is. Bestelauto’s zijn een uitzondering: hier blijft de 1e tenaamgestelde belastingplichtig. Lees meer bij Bpm berekenen en betalen.y

Wat KO hiervan denkt?
Deze situatie vloeit automatisch voort uit de verlegging van het belastbare feit (het vorige punt van wijziging) En zou in dat kader volgens KO standpunt eveneens dienen te worden herzien.

Overgangsregeling nieuw belastbaar feit

Hebt u in 2021 een motorrijtuig laten inschrijven in het kentekenregister van de RDW, maar is deze nog niet tenaamgesteld? Dan is wellicht de overgangsregeling van toepassing. Lees meer bij Overgangsregeling nieuw belastbaar feit bpm.

Wat KO hiervan denkt?
Deze situatie vloeit automatisch voort uit de verlegging van het belastbare feit (het voor-vorige punt van wijziging) En zou in dat kader volgens KO standpunt eveneens dienen te worden herzien.

Nieuwe regeling bij een tariefswijziging bpm

Als de bpm-tarieven veranderen, dan geldt voor een motorrijtuig dat op dat moment wordt ingeschreven het oude tarief. Is het motorrijtuig wel ingeschreven, maar nog niet tenaamgesteld? En gebeurt dat ook niet binnen 2 maanden? Dan geldt voor dat motorrijtuig het nieuwe bpm-tarief. Afhankelijk van de tariefwijziging kan dat leiden tot een naheffing of teruggaaf.

Wat KO hiervan denkt?
Deze situatie vloeit automatisch voort uit wijziging van de belastingplichtige en zou in dat kader volgens KO standpunt eveneens dienen te worden herzien.

Moment van afschrijving gebruikt motorrijtuig

Als u een gebruikt motorrijtuig inschrijft in het kentekenregister, wordt de bpm verminderd op basis van de afschrijving van dat motorrijtuig. Het precieze moment waarop de afschrijving wordt bepaald, is vanaf 1 januari 2022 de dag waarop de RDW het inschrijvingsonderzoek afsluit. U vindt deze datum op de website van de RDW. Klik na het invoeren van het kenteken op het tabblad ‘fiscaal’. Meer informatie hierover vindt u bij Bpm berekenen en betalen.

Wat KO hiervan denkt?
Deze situatie vloeit automatisch voort uit de verlegging van het belastbare feit (eerder genoemd punt van wijziging) en zou in dat kader volgens KO standpunt eveneens dienen te worden herzien.

Wijziging vermindering bpm bij essentiële gebreken

Heeft een gebruikt motorrijtuig 1 of meer essentiële gebreken? Dan mag u de vermindering van de bpm vanaf 1 januari 2022 niet meer baseren op een taxatierapport. U bepaalt de vermindering aan de hand van de forfaitaire tabel of een koerslijst

Wat KO hiervan denkt?
Waar de belastingdienst de RDW hier eveneens geforceerd lijkt te hebben om de Hoofdstukken 5 en 7 van de Regeling Voertuigen nog even éxtra aan te scherpen is dit voor KO een zeer zwaarwegende beperking bij de invoer. Daarbij is deze wijziging eveneens nog eens zéér strijdig met Artikel 110 VWEU (verboden handelsbeperking) en non-tarifaire belemmering. Evenmin is het de RDW toegestaan om van een voertuig met een geldige registratie vanuit een andere lidstaat te onderwerpen aan een keuring of onderzoek naar de materiële staat om daar vervolgens een registratiebeperking uit te destilleren.

Wijziging termijn van ‘ongewijzigde staat’

Gebruikt u een taxatierapport om de afschrijving te bepalen? Dan moet u het motorrijtuig 6 werkdagen na de betaling van de bpm in ongewijzigde staat ter beschikking houden voor controle. De inspecteur kan u in die tijd oproepen uw motorrijtuig te tonen voor een hertaxatie op 1 van de locaties van Domeinen Roerende Zaken.

Wat KO hiervan denkt?
Uiteraard is dit, zoals reeds eveneens omschreven in het voorgaande punt, een overduidelijke strijdigheid met Artikel 110 VWEU (verboden handelsbeperking) en een nog duidelijker non-tarifaire belemmering. De staat van een voertuig doet nimmer ter zake bij de tenaamstelling/overschrijving op de binnenlandse markt. Wellicht is het dan ook juist om die reden dat het moment van inschrijving het belastbare feit is geworden. KO acht dit alles heimelijk doorgevoerd onder verkeerde voorwendselen. Maar dán geldt dat bij (de overschrijving van de) inschrijving de beoordeling van de materiële staat, volgens KO niet geoorloofd is.

Wijziging moment van inschrijving in kentekenregister

Hebt u van de inspecteur een oproep gekregen een motorrijtuig te tonen voor hertaxatie? Dat motorrijtuig wordt pas ingeschreven in het kentekenregister als u het motorrijtuig hebt getoond en het onderzoek is afgesloten.

Wat KO hiervan denkt?
KO heeft goede redenen, én inmiddels via getuigenverhoor afgenomen verklaringen bevestigde vermoedens, dat de hertaxatie zoals die door Domeinen Roerende Zaken (DRZ) wordt uitgevoerd, niet langs de weg van een onafhankelijke beoordeling tot stand komen. KO acht dit een groots thema wat op korte termijn gevolg krijgt. De getuigenverhoren zullen binnenkort mogelijk hier gepubliceerd worden.

Inschrijving in kentekenregister bij ‘kennelijk onjuiste’ bpm-aangiften

Is de bpm die u wilt betalen ‘kennelijk onjuist’? Dan ontvangt u een naheffingsaanslag. Het motorrijtuig wordt dan pas ingeschreven in het kentekenregister nadat u de naheffingsaanslag hebt betaald.

Wat KO hiervan denkt?
Deze werkwijze is misschien nog wel het meest strijdig met het vereiste vrije handelsverkeer. Op de binnenlandse handel in voertuigen is immers nooit enige fiscale belemmering van toepassing bij de overschrijving van voertuigen. KO is de stellige mening toegedaan dat EU hier op korte termijn een correctie op zal afdwingen. De methodiek van naheffing geeft de inspecteur voldoende andere waarborgen om een vermeend te lage belastingaangifte te corrigeren zonder de inschrijving en tenaamstelling van een voertuig uit een andere lidstaat te belemmeren. Een régelrechte handelsbelemmering via het fiscale stelsel die ‘enorm verboden’ is.

Teruggaaf bpm bij geen gebruik in Nederland

Hebt u geen gebruikt gemaakt van de weg in Nederland met een motorrijtuig? En is dat motorrijtuig geëxporteerd of gesloopt? Dan krijgt u de bpm die u hebt betaald voor dat motorrijtuig onder voorwaarden volledig terug. Lees meer bij Teruggaaf van bpm.

Wat KO hiervan denkt?
Vooralsnog vindt KO hier (nog) niet zoveel van…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *