Belastingplan 2023: De 72%-regeling

In het NIVRE rapport dat basis is voor het aanstaande Normenkader ziet je nog de 72% regel consequent toegepast worden in de uitgewerkte voorbeelden. Waar de 72%-regeling in onze overtuiging (gemotiveerd) de toets van kritiek niet overleeft, is deze inmiddels ‘overruled’ door de nieuwe 31% variant! De 72% regeling is tot in de wetgeving gemotiveerd […]

Belastingplan 2023: Het ‘Normenkader’

Per 2023 lijkt het ‘normenkader’ voor gebruiksschade een bepalend kader te gaan worden voor de calculatie van de daarmee samenhangende waardevermindering. Het NIVRE (Nederlands Instituut van Register Experts) heeft een anoniem rapport (de naam van NIVRE komt nl. niet voor) aan het ministerie aangeboden waarin waardevermindering verder wordt ingekaderd. De herkomst bij NIVRE blijkt uit […]