Belastingplan 2023: Het ‘Normenkader’

Per 2023 lijkt het ‘normenkader’ voor gebruiksschade een bepalend kader te gaan worden voor de calculatie van de daarmee samenhangende waardevermindering. Het NIVRE (Nederlands Instituut van Register Experts) heeft een anoniem rapport (de naam van NIVRE komt nl. niet voor) aan het ministerie aangeboden waarin waardevermindering verder wordt ingekaderd. De herkomst bij NIVRE blijkt uit de Kamerbrief van 30 september 2022 aan Staatssecretaris Van Rij. KennelijkOnjuist.nl is kritisch ten aanzien van dit NIVRE-rapport dat énkel stelt, niet onderbouwt en geen verantwoording aflegt over de grondslagen van haar bevindingen. Daarmee is het rapport in onze beleving subjectief en lijkt het een ‘wensuitkomst’ te zijn. Een dergelijk rapport op subjectieve gronden, kan naar onze mening niet dienen als objectieve onderbouwing van een taxatiewaarde.

Het rapport veronderstelt eveneens dat het kan dienen als hulpmiddel dat de importeur zelfstandig kan gebruiken om zónder tussenkomst van een taxateur waardevermindering te beoordelen. De goedgelovige importeur die daar gebruik van maakt raakt al snel verstrikt in de uitleg, zo verwachten wij.

Enkele opvallende zaken in het NIVRE rapport:

  • Waardevermindering mag nooit méér bedragen dan 50% van de ‘dagwaarde'(pagina 7).
  • Steenslag is acceptabel zolang deze onder een diameter van 0,5 cm blijft (pagina 12)
  • Vervormingen zijn acceptabel zolang deze onder een diameter/lengte van 2,5 cm blijven (pagina 12)
  • Krassen in de blanke/kleurlaklaag tot 3 cm. lengte (pagina 12)
  • Bandenslijtage (volledig) acceptabel tot het canvas in beeld komt en zolang maar gelijkmatig (pagina 13)
  • Hondengeur, rookgeur; gewoon acceptabel!
  • en ga zo maar door ….

Het ligt uiteraard voor de hand dat op basis van dit rapport eveneens naheffingsaanslagen zullen worden onderbouwd ‘omdat de branche deze richtlijn heeft aangeleverd’. Uit veel blijkt dat dit rapport meer invulling geeft aan reeds bekende standpunten bij (bepaalde medewerkers van) de Belastingdienst die aversie hebben tegen de taxatie methodiek. KennelijkOnjuist.nl wil deze rapportage bij voorbaat als onheus en onbruikbaar bestrijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *