Brancheonderzoek

Bij de totstandkoming van de 31% regeling, het normenkader én de 3000 km norm wordt gesteld dat dit ‘in samenwerking met de branche’ is gegaan. Gesteld is ook dat ‘andere brancheorganisaties binnen de voertuigbranche’ voorafgaand aan de invoering nog zouden worden betrokken. Dat is nooit gebeurd.

Gesprekspartners zijn beperkt tot RAI/BOVAG, RDW, DRZ en NIVRE. Als ‘ketenpartners in het autodomein’ waarmee de beleidsmakers zich zouden verstaan, worden genoemd:

  • Brancheorganisaties
  • Koerslijstproviders
  • Taxateurs
  • Adviseurs (juridische dienstverleners)

Waar alléén de NIVRE is geconsulteerd, is dat bijzonder vreemd. Exclusief en alleen NIVRE is bevraagd om een onderzoek naar het ‘normenkader’ uit te voeren. Daarin zijn andere registers of onderzoeksbureaus ogenschijnlijk niet eens geconsulteerd. De keuze om dit onderzoek door ‘een register’ (tegen een vergoeding van (maar liefst) € 32.184) te laten uitvoeren is überhaupt vreemd. Een register, zo ook zelf gesteld door NIVRE, is vooral een belangenorganisatie voor haar leden/ingeschrevenen waarbij het register eveneens toezicht houdt op uitvoering van gestelde normen, doelen en waarden. Uitvoeren van onderzoeken in opdracht, als het vaststellen van een ‘normenkader voor gebruiksschade’ valt buiten de scope van dergelijke registers. Tegelijkertijd zijn er niet of nauwelijks NIVRE ingeschreven taxateurs actief in de bpm-scene.

In een WOB-verzoek, gedaan door Bolsenbroek, wordt inzage gegeven in de gang van zaken rond de totstandkoming van het normenkader. Ook de betrokkenheid en visie van BOVAG blijkt hieruit. De publicatie kunt u hier inzien. Hierin wordt gesteld dat de gehele branche (de ketenpartners) betrokken zullen zijn.

Dit is ook een vereiste en heet ‘internetconsultatie’ Op deze website hebben wij dat niet kunnen vinden.

Het Normenkader (zie ons artikel daarover inclusief inzage in het uiteindelijke normenkader) is er uiteindelijk toch gekomen en zal worden toegepast in de beoordeling door de inspecteur bij het opleggen van bpm-naheffingen. Voor belastingplichtigen en hun adviseurs/juristen is het dan raadzaam te wijzen op de onzorgvuldige totstandkoming.

Branche-normenkader

Wat we ook van dit ‘Normenkader’ vinden; een normenkader voor vaststellen van gebruiksschade is op zich niet verkeerd. Uitgangspunt dient daarbij wél te zijn dat het moet gaan om reparatiekosten zoals een consument die zou moeten maken om de (bovengemiddelde) gebruiksschade te herstellen. De inspecteur wijst al te vaak op zijn standpunt dat ‘de handelaar’ als aangever deze kosten niet maakt, niet kan aantonen als te hebben gemaakt en niet gemaakt zullen worden. Dat is echter allemaal irrelevant in het kader van fiscale discriminatie en het moeten voorkomen daarvan.
In de rechtspraak wordt vaak gewezen op het gevolg van het herstellen van bovengemiddelde gebruiksschade; je herstelt ook de normale en acceptabele gebruiksschade. Met dat standpunt wordt dan ‘in goede justitie’ gecorrigeerd; de Rechter bepaalt de correctie. De rechter als leek … Maar dat kan hij niet anders omdat hij een afweging moet maken tussen twee standpunten; van de belastingplichtige en van de inspecteur. Een ‘normenkader’, maar dan een waar de daadwerkelijk betrokken branche haar zegje over kan doen en inbreng op heeft gehad, is dan zéér welkom. Als dat alléén het NIVRE normenkader is en blijft, dan heeft de rechter niets anders dan dat.

Uiteraard vinden wij als taxateurs en als branche ons zelf deskundig genoeg om dat vast te stellen. Maar dat is nu niet langer voldoende.

KennelijkOnjuist.NL zal daarom een reeds door Bolsenbroek ingeslagen route verder bewandelen om een relevant en gedragen Normenkader verder uit te werken. Dit wordt uitgevoerd door Global Automotive Consultancy – Rob Henneveld die er dus ook al voor Bolsenbroek mee was begonnen. In de eerdere aanvang is ook een enquête uitgezet waar de betrokken branche breed op heeft gereageerd. U wellicht ook. Hier is de uitslag. Deze zal betrokken worden ons branche-normenkader.

Uiteraard zijn hier weer kosten mee gemoeid. Het zou fijn zijn als we die gezamenlijk kunnen dragen. Draagt u ook een €€€ bij? Ondersteun hier KennelijkOnjuist.NL met uw sponsoring! Hartelijk dank!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *