Een gelukkig nieuwjaar! (?)

Allereerst wensen wij u alle geluk en wijsheid toe om van 2023 zowel privé als zakelijk een mooi jaar te maken.
Met de wijsheid lijkt het in Den Haag niet hélemaal goed gegaan te zijn. De Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 is weer danig aangepast en dan vooral in relatie tot toepassing van een taxatierapport bij de aangifte van bpm. Met name 3.5. laat zien dat de beleidsmakers zich hebben laten leiden door het VMS rapport dat leidt tot een waardevermindering van € 310 per € 1000 getaxeerde schade. Bekend is dat ‘Den Haag’ inmiddels ook meekijkt op deze website maar desondanks toch ervoor heeft gekozen dit als leidend aan te houden. We gaan in dit artikel niet herhalen waarom dit niet kán bestaan. Uiteraard wordt er weer vrijheid geboden aan de taxateur om ‘gemotiveerd af te wijken’ van de 31% norm, maar in de praktijk bleek dat bij de 72% regeling vaak al érg lastig.

De hele regeling, waar gaandeweg in de praktijk ook nog het door NIVRE bedachte normenkader aan toegevoegd zal worden, lijkt erop gericht te zijn om gebruikers en makers van taxatierapporten te ontmoedigen om taxatierapporten toe te passen. Waarom? Omdat de conclusie is dat ‘de uitvoeringslasten’ voor het bpm-aandeel uit import té hoog bevonden wordt. En dat komt door …. ?? Het Taxatierapport!

En passant is ook nog een thema gemaakt tégen de beoordeling ten aanzien van ‘nieuw / gebruikt’. De Hoge Raad der Nederlanden had de ondergrens bepaald op 1.000 km daadwerkelijk gebruik. Los van het feit dat wij het standpunt hanteren dat een registratie/tenaamstelling een auto gebruikt maakt, is 3.000 km natuurlijk geen norm die aansluit op de praktijk.

Conclusie en ons advies aan taxateurs en importeurs; laat u hierdoor niét ontmoedigen. Er is geen énkele noodzaak om de 31% norm toe te passen. Tegelijkertijd adviseren wij wel en ook om realistisch te blijven in de toepassing van het taxatierapport. Als taxateur zorg je voor een goed gemotiveerd en verdedigbaar taxatierapport en als importeur verlang je niet van je taxateur dat hij het onmogelijke waarmaakt.

En voert u een auto in met 1.234 km om de klok die daadwerkelijk gebruikt is? Ga deze dan vooral niet aangeven als een nieuwe auto met Bruto bpm (!). Voor iedere ‘afwijking’ ten opzichte van de nieuwe regels geldt; de inspecteur heeft het machtige instrument van naheffen tot zijn beschikking. Waar dit alles bedacht is om de uitvoeringslast te beperken zal het omgekeerde dan het geval zijn; de belastingdienst gaat veel naheffen; of ze doen dat ondanks afwijkende taxatierapporten toch maar niet. Dat laatste achten wij zéér goed mogelijk. En gebeurt het naheffen wel; dan zit er zoveel strijdigheid in de totstandkoming van de uitvoeringregeling dat taxateurs, importeurs en juristen die strijd met goed perspectief kunnen gaan strijden.

KennelijkOnjuist.NL helpt u uiteraard met de voorbereiding daaromtrent! Helpt u KennelijkOnjuist.NL ook?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *