Belastingplan 2023: Het ‘Normenkader’

Per 2023 lijkt het ‘normenkader’ voor gebruiksschade een bepalend kader te gaan worden voor de calculatie van de daarmee samenhangende waardevermindering. Het NIVRE (Nederlands Instituut van Register Experts) heeft een anoniem rapport (de naam van NIVRE komt nl. niet voor) aan het ministerie aangeboden waarin waardevermindering verder wordt ingekaderd. De herkomst bij NIVRE blijkt uit […]

Kennelijk Onjuist gronden

Sinds 2022 kan een inspecteur een bpm-aangifte met taxatierapport beoordelen als ‘kennelijk onjuist’. De uitleg die de inspecteur daaraan geeft is dan: ‘Op grond van deze constateringen ben ik van mening dat uw aangifte een zogenaamde kennelijk onjuiste aangifte is. Een kennelijk onjuiste aangifte is een aangifte waarvan op voorhand redelijkerwijs geen twijfel mogelijk is […]

Bestuursleden gezocht

Achter KennelijkOnjuist.nl gaat de Stichting Claimant schuil. Stichting Claimant is in 2018 opgezet door Frank Bolsenbroek (Bolsenbroek & Partners) om WA-verzekerde automobilisten te assisteren bij het innen van hun verhaalbare schade. De contra-expertise branche zou belang bij ontwikkeling van die dienst kunnen hebben. Door tegenwerking van de verzekeraarsbranche is die ambitie even gematigd. Ter zake […]

Wijzgingen bpm per 2022

Nieuwe CO2-grenzen en tarieven voor bpm personenauto’s Het tarief en de CO2-grenzen in de bpm voor personenauto’s zijn aangescherpt. En de tarieven voor PHEV-personenauto’s zijn geïndexeerd. De nieuwe tarieven en CO2-grenzen vindt u bij Bpm-tarief personenauto. Wat KO hiervan denkt? De hoogte van de tarieven zijn voor de lidstaat Nederland zonder EU bemoeienis ‘vrij’ in te vullen. Dit […]