Voortgangsverslag

Een maand na onze laatste post is het tijd voor een update rond de voortgang van onze aanpak tegen de onrechtmatige wetgeving die onze branche(s) raakt. Zoals bekend, gaat de belastingdienst er ‘met een gestrekt been in’ om deze wetgeving uit te voeren. Vooralsnog lijkt de target daarbij vooral gefocust op de grotere aangevers. Daarbij […]

Brancheonderzoek

Bij de totstandkoming van de 31% regeling, het normenkader én de 3000 km norm wordt gesteld dat dit ‘in samenwerking met de branche’ is gegaan. Gesteld is ook dat ‘andere brancheorganisaties binnen de voertuigbranche’ voorafgaand aan de invoering nog zouden worden betrokken. Dat is nooit gebeurd. Gesprekspartners zijn beperkt tot RAI/BOVAG, RDW, DRZ en NIVRE. […]

Voorbereiding aanpak Onrechtmatige wetgeving

KennelijkOnjuist.NL werkt momenteel aan de aanpak van de doorgevoerde thema’s; 31%, Normenkader en 3000 km. Al snel gaan gedachten uit naar het starten van een ‘Kort Geding’. Met de ervaren advocaat mr. Peter Lodestijn uit Nijmegen zijn wij momenteel in overleg over de aanpak. Lodestijn ziet goede kansen voor die aanpak. Hij vindt de thema’s […]

Een gelukkig nieuwjaar! (?)

Allereerst wensen wij u alle geluk en wijsheid toe om van 2023 zowel privé als zakelijk een mooi jaar te maken. Met de wijsheid lijkt het in Den Haag niet hélemaal goed gegaan te zijn. De Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 is weer danig aangepast en dan vooral in relatie tot toepassing van […]

Artikel 110 VWEU

Het Europese Wetgeving Artikel 110 VWEU is een centrale spil in de waardebepaling van importvoertuigen: De lidstaten heffen op producten van de overige lidstaten, al dan niet rechtstreeks, geen hogere binnenlandse belastingen van welke aard ook dan die welke, al dan niet rechtstreeks, op gelijksoortige nationale producten worden geheven. Bovendien heffen de lidstaten op de […]

Belastingplan 2023: De 72%-regeling

In het NIVRE rapport dat basis is voor het aanstaande Normenkader ziet je nog de 72% regel consequent toegepast worden in de uitgewerkte voorbeelden. Waar de 72%-regeling in onze overtuiging (gemotiveerd) de toets van kritiek niet overleeft, is deze inmiddels ‘overruled’ door de nieuwe 31% variant! De 72% regeling is tot in de wetgeving gemotiveerd […]

Belastingplan 2023: Het ‘Normenkader’

Per 2023 lijkt het ‘normenkader’ voor gebruiksschade een bepalend kader te gaan worden voor de calculatie van de daarmee samenhangende waardevermindering. Het NIVRE (Nederlands Instituut van Register Experts) heeft een anoniem rapport (de naam van NIVRE komt nl. niet voor) aan het ministerie aangeboden waarin waardevermindering verder wordt ingekaderd. De herkomst bij NIVRE blijkt uit […]

Kennelijk Onjuist gronden

Sinds 2022 kan een inspecteur een bpm-aangifte met taxatierapport beoordelen als ‘kennelijk onjuist’. De uitleg die de inspecteur daaraan geeft is dan: ‘Op grond van deze constateringen ben ik van mening dat uw aangifte een zogenaamde kennelijk onjuiste aangifte is. Een kennelijk onjuiste aangifte is een aangifte waarvan op voorhand redelijkerwijs geen twijfel mogelijk is […]

Bestuursleden gezocht

Achter KennelijkOnjuist.nl gaat de Stichting Claimant schuil. Stichting Claimant is in 2018 opgezet door Frank Bolsenbroek (Bolsenbroek & Partners) om WA-verzekerde automobilisten te assisteren bij het innen van hun verhaalbare schade. De contra-expertise branche zou belang bij ontwikkeling van die dienst kunnen hebben. Door tegenwerking van de verzekeraarsbranche is die ambitie even gematigd. Ter zake […]

Wijzgingen bpm per 2022

Nieuwe CO2-grenzen en tarieven voor bpm personenauto’s Het tarief en de CO2-grenzen in de bpm voor personenauto’s zijn aangescherpt. En de tarieven voor PHEV-personenauto’s zijn geïndexeerd. De nieuwe tarieven en CO2-grenzen vindt u bij Bpm-tarief personenauto. Wat KO hiervan denkt? De hoogte van de tarieven zijn voor de lidstaat Nederland zonder EU bemoeienis ‘vrij’ in te vullen. Dit […]