Voortgang onrechtmatige wetgeving en DRZ

Onderdeel van de vermeend onrechtmatige wetgeving is een procedure tegen de vermeend onrechtmatige aanbesteding door de Belastingdienst aan DRZ. Bolsenbroek heeft hier in 2013/2014 al een procedure over gevoerd die uiteindlijk leidde tot het schrappen van samenwerking met CED en DEKRA als hertaxateurs en te kiezen voor een ‘In house aanbesteding/Inbesteding’ aan DRZ. De procedure […]

Prinsjesdag 2023: Het ‘goede nieuws voor de branche’ (volgens BOVAG)

De BOVAG … dat is toch ‘de Belangen Organisatie Van Garagehouders? Dat lijken ze dan tóch een beetje te zijn vergeten als ze de Overheid naar de mond praten. En dat is niet voor het eerst. Lekker ongenuanceerd zoals ze in de afsluiting van deze informatie-post nog even ‘goed nieuws’ denken te brengen. En daarbij ook […]

Een hete zomer!

Het was een hete zomer in BPM-taxatieland! KennelijkOnjuist.NL werd regelmatig door branchecollega’s benaderd die zorgen hadden óf ook zij een bezoek van de FIOD zouden kunnen verwachten. Een aantal taxateurs (voor zover ons bekend niet binnen ons KO-collectief) zijn de afgelopen zomer verdacht van betrokkenheid bij belastingfraude waarbij (ook) taxatierapporten een rol speelden. Meer informatie […]

Offensief tegen de taxatiemethodiek: Knevelarij?

Het is onrustig in ‘de auto-import-branche’. Begin dit jaar is de Uitvoeringsregeling bpm verder aangescherpt en wordt het taxeren van een importauto verder onaantrekkelijk gemaakt. De Belastingdienst ervaart een ‘grote uitvoeringslast’ bij de bpm-aangiften met taxatierapporten. Demissionair Staatssecretaris Marnix van Rij heeft er zijn missie van gemaakt om de handhaving van bpm bij parallelimport te […]

Voortgangsverslag

Een maand na onze laatste post is het tijd voor een update rond de voortgang van onze aanpak tegen de onrechtmatige wetgeving die onze branche(s) raakt. Zoals bekend, gaat de belastingdienst er ‘met een gestrekt been in’ om deze wetgeving uit te voeren. Vooralsnog lijkt de target daarbij vooral gefocust op de grotere aangevers. Daarbij […]

Brancheonderzoek

Bij de totstandkoming van de 31% regeling, het normenkader én de 3000 km norm wordt gesteld dat dit ‘in samenwerking met de branche’ is gegaan. Gesteld is ook dat ‘andere brancheorganisaties binnen de voertuigbranche’ voorafgaand aan de invoering nog zouden worden betrokken. Dat is nooit gebeurd. Gesprekspartners zijn beperkt tot RAI/BOVAG, RDW, DRZ en NIVRE. […]

Voorbereiding aanpak Onrechtmatige wetgeving

KennelijkOnjuist.NL werkt momenteel aan de aanpak van de doorgevoerde thema’s; 31%, Normenkader en 3000 km. Al snel gaan gedachten uit naar het starten van een ‘Kort Geding’. Met de ervaren advocaat mr. Peter Lodestijn uit Nijmegen zijn wij momenteel in overleg over de aanpak. Lodestijn ziet goede kansen voor die aanpak. Hij vindt de thema’s […]

Een gelukkig nieuwjaar! (?)

Allereerst wensen wij u alle geluk en wijsheid toe om van 2023 zowel privé als zakelijk een mooi jaar te maken. Met de wijsheid lijkt het in Den Haag niet hélemaal goed gegaan te zijn. De Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 is weer danig aangepast en dan vooral in relatie tot toepassing van […]

Artikel 110 VWEU

Het Europese Wetgeving Artikel 110 VWEU is een centrale spil in de waardebepaling van importvoertuigen: De lidstaten heffen op producten van de overige lidstaten, al dan niet rechtstreeks, geen hogere binnenlandse belastingen van welke aard ook dan die welke, al dan niet rechtstreeks, op gelijksoortige nationale producten worden geheven. Bovendien heffen de lidstaten op de […]

Belastingplan 2023: De 72%-regeling

In het NIVRE rapport dat basis is voor het aanstaande Normenkader ziet je nog de 72% regel consequent toegepast worden in de uitgewerkte voorbeelden. Waar de 72%-regeling in onze overtuiging (gemotiveerd) de toets van kritiek niet overleeft, is deze inmiddels ‘overruled’ door de nieuwe 31% variant! De 72% regeling is tot in de wetgeving gemotiveerd […]